COMUNA BUHOCI  prin primar Iștoc Cristian, titular al proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Buhoci, judetul Bacău” propus a se realiza în comuna Buhoci, satele Buhoci, Bijghir, Buhocel, Coteni si Dospinești, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni pana joi, intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet:  www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

Vezi doument