Hotărâre

Nr: 18 din: 17-03-2024
Privind modificarea HCL nr.16 din 19.02.2024 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico- economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii " Modernizare drumuri comunale si satesti in satele Buhoci, Dospinesti, Bijghir si Coteni, comuna Buhoci, Judetul Bacau", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii " Anghel Saligny" precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 17 din: 19-02-2024
Privind aprobarea acordarii unei Diplome si a unui premiu in valoare neta de 2000 lei, persoanelor din comuna Buhoci care au implinit varsta de 100 de ani

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 16 din: 19-02-2024
Privind modificarea HCL nr.13 din 31.01.2024 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii " Modernizare drumuri comunale si satesti in satele Buhoci, Dospinesti, Bijghir si Coteni, comuna Buhoci, judetul Bacau, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny" precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 15 din: 14-02-2024
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Buhoci pentru anul 2024

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 3 din: 31-01-2024
Privind respingerea cererii de ajustare a tarifelor formulata de SC SOMA SRL, conform Raportului expertului cooptat de ADIS Bacau, de catre UAT-urile membre, parte in contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectarea si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr.1211 / 4006 / 06.05.2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 14 din: 31-01-2024
Privind aprobarea Proiectului " Management centralizat pentru implementarea instrumentului economic platesti pentru cat arunci in aria de delegare a operatorului SC SOMA SRL"

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 13 din: 31-01-2024
Pentru modificarea HCL nr.62 din 12.09.2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico- economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii " MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI IN SATELE BUHOCI, DOSPINESTI, BIJGHIR, COTENI, COMUNA BUHOCI, JUDETUL BACAU " aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii" Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 12 din: 31-01-2024
Privind aprobarea decontarii sumelor achitate de catre utilizatorii casnici la prima bransare / racordare la Sistemul de Apa si la Sistemul de Canalizare al comunei Buhoci

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 11 din: 31-01-2024
Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA asupra terenului apartinand domeniului public al comunei Buhoci, in vederea executarii lucrarii" Modernizare LEA JT PTA 3 BUHOCI, judet Bacau"

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 10 din: 30-01-2024
Privind aprobarea inchiderii exercitiului financiar pentru anul 2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 55
Rezultate 548
1 2 3 55