Comuna BUHOCI anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului care integreaza concluziile studiului de evaluare adecvata pentru Proiectul:  “Executarea lucrarilor de construire a unui pereu din beton pentru protejarea talazului in zona de evacuare ape uzate, comuna Buhoci, judetul Bacau.”