COMUNA BUHOCI titular al proiectului  ,,Modernizare drumuri locale în satele: Coteni și Bijghir, comuna Buhoci, județul Bacău”, propus a se realiza în comuna Buhoci, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet:  www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.