Anunț intenție de elaborare  Plan Urbanistic Zonal  – Elaborare P.U.Z. – Construire fabrica de mortare uscate

Relații tehnice – Arhitect Inginer – dl. Gelu TUDORACHE

Telefon:  0722.591.553