Informare – În atenția cetățenilor Comunei Buhoci

Pentru eliberarea actului de identitate minorului cu varsta între 14 – 18 ani, dovada adresei de domiciliu este actul de identitate al părintelui / reprezentantului legal, după caz, iar pentru situațiile în care părintele nu deține act de identitate, întrucât este pierdut / furat ori solicită schimbarea domiciliului sau nu a solicitat preschimbarea acestuia ca urmare a schimbării denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființărilor localităților sau străzilor, cererea minorului se soluționează odată cu cea a părintelui.