Dispozitia nr. 34 din 14.02.2020 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Buhoci, judetul Bacau, pentru data de 19.02.2020, ora 13, 00, locatie Sala de Sedinte a Primariei Comunei Buhoci.Dispozitie convocare sedinta ordinara C.L. Buhoci pentru data de 19.02.2020