Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
59 / 2019 privind aprobarea Planului Anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Buhoci pentru anul 2019 2019-09-28
58 / 2019 privind aprobarea Planului Operativ de actiune proprie de interventii pe drumurile comunale si satesti, pentru prevenirea si combaterea inzapezirii acestora pentru perioada 2019 - 2020 2019-09-28
57 / 2019 privind aprobarea contractarii unei firme pentru intocmirea devizelor tehnice de lucrari la fiecare cerere depusa de cetateni in vederea bransarii / racordarii la Sistemul de Apa si Canalizare 2019-09-28
56 / 2019 privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate cu un an a Scrisorii de Garantie bancara emisa de FGCR asupra avansului acordat de APDRP 2019-09-28
55 / 2019 privind aprobarea prelungirii cu un an a contractului de finantare privind implementarea proiectului integrat "Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare comuna Buhoci, judetul Bacau" 2019-09-28
54 / 2019 privind aprobarea acordarii unui ajutor de deces doamnei Rosu Adriana, referent in cadrul UAT Buhoci, pentru decesul sotului 2019-09-28
53 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta 2019-09-28
52 / 2019 privind alegerea Viceprimarului Comunei Buhoci 2019-08-29
51 / 2019 privind aprobarea asigurarii resurselor financiare pentru intocmirea documentatiilor necesare inchirierii / concesionarii islazului Comunei Buhoci 2019-08-29
50 / 2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 2019-08-29
49 / 2019 privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul privind prestarea serviciului de colectare si transport a deseurilor menajere 2019-08-29
48 / 2019 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului UAT Buhoci 2019-08-29
47 / 2019 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar Bisericii Romano - Catolice Buhoci si Bisericii Romano - Catolice Bijghir 2019-08-29
46 / 2019 privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 22,5 mp de teren apartinand domeniului public al UAT Buhoci 2019-08-29
45 / 2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 2019-07-31
Înapoi
DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Politica cookies • Termeni și condiții • Politica de confidențialitate