Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
67 / 2019 pentru modificarea HCL nr. 46 din 29.08.2019 privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 22,5 m.p. de teren apartinand domeniului public al UAT Buhoci 2019-10-30
66 / 2019 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unitatilor Administrativ Teritoriale din Judetul Bacau, membre ADIS 2019-10-30
65 / 2019 privind aprobarea Strategiei in Domeniul Eficientei Energetice in Comuna Buhoci 2019-10-30
64 / 2019 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Buhoci in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau sa voteze modificarea si completarea Comisiei de evaluare pentru derularea si finalizarea procedurii de licitatie organizata in vederea atribuirii contractului de concesiune servicii: "Delegarea prin concesionare a serviciilor de colectare si transport deseuri in Mun. Bacau si 22 comune limitrofe" 2019-10-30
63 / 2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 2019-10-30
62 / 2019 privind aprobarea modificarii HCL nr. 83 din 26.10.2019 pentru aprobarea cofinantarii cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare gradinita cu program normal, sat Bijghir, comuna Buhoci, judetul Bacau" 2019-10-30
61 / 2019 privind modificarea HCL nr. 82 / 26.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare gradinita cu program normal, sat Bijghir, comuna Buhoci, judetul Bacau" 2019-10-30
60 / 2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica 2019-10-30
59 / 2019 privind aprobarea Planului Anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Buhoci pentru anul 2019 2019-09-28
58 / 2019 privind aprobarea Planului Operativ de actiune proprie de interventii pe drumurile comunale si satesti, pentru prevenirea si combaterea inzapezirii acestora pentru perioada 2019 - 2020 2019-09-28
57 / 2019 privind aprobarea contractarii unei firme pentru intocmirea devizelor tehnice de lucrari la fiecare cerere depusa de cetateni in vederea bransarii / racordarii la Sistemul de Apa si Canalizare 2019-09-28
56 / 2019 privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate cu un an a Scrisorii de Garantie bancara emisa de FGCR asupra avansului acordat de APDRP 2019-09-28
55 / 2019 privind aprobarea prelungirii cu un an a contractului de finantare privind implementarea proiectului integrat "Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare comuna Buhoci, judetul Bacau" 2019-09-28
54 / 2019 privind aprobarea acordarii unui ajutor de deces doamnei Rosu Adriana, referent in cadrul UAT Buhoci, pentru decesul sotului 2019-09-28
53 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta 2019-09-28
Înapoi
DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Politica cookies • Termeni și condiții • Politica de confidențialitate