Nr: 11 din: 25022019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al Comunei Buhoci, Judetul Bacau