Nr: 59 din: 28092019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Planului Anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Buhoci pentru anul 2019