Nr: 6 din: 25022019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea HCL nr. 25 / 09.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Extinderea si modernizarea retelei de alimentare cu energie a sistemului de iluminat public in Comuna Buhoci, Judetul Bacau