Nr: 66 din: 30102019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unitatilor Administrativ Teritoriale din Judetul Bacau, membre ADIS