Nr: 1 din: 26012021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul " Reabilitare, modernizare si dotare a Scolii Buhoci, structura a scolii gimnaziale Buhoci, comuna Buhoci, judetul Bacau"