Nr: 12 din: 28022022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind modificarea HCL nr. 82 / 26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii " Reabilitare si modernizare gradinita cu program normal, sat Bijghir, comuna Buhoci, judetul Bacau "