Nr: 15 din: 14022024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Buhoci pentru anul 2024