Nr: 18 din: 21042021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA asupra terenului in suprafata de 235 mp din domeniul public al comunei Buhoci, judetul Bacau, in vederea executarii lucrarii " Intarire Retea intre stalpii 23-46 A circuit din LEA 0,4kV PTA1 Coteni, com. Buhoci, judetul Bacau"