Nr: 19 din: 16022018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea demarării procedurilor necesare și întocmirea de Studii de Fezabilitate pentru obiectivele cuprinse în Lista de Investiții