Nr: 20 din: 27042022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Cu privire la aprobarea planului privind asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2022 la nivelul comunei Buhoci, judetul Bacau.