Nr: 20 din: 31032020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HCL privind modificarea HCL nr. 26/09.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ,,REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINT PUBLIC IN COMUNA BUHOCI, JUDETUL BACAU”