Nr: 22 din: 28022018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind implementarea proiectului „ Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția unui buldoexcavator în comuna Buhoci, jud. Bacău”