Nr: 23 din: 28022018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului UAT Buhoci