Nr: 27 din: 29052020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind modificarea HCL nr. 6/25.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "EXTINDEREA SI MODERNIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU ENERGIE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BUHOCI, JUDETUL BACAU"