Nr: 3 din: 31012018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB