Nr: 31 din: 24062021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unitatii Administrativ- Teritoriale comuna BUHOCI pentru sedinta Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau convocata pentru data de 25.06.2021 si pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. din 28.06.2021