Nr: 36 din: 28042023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea demararii procedurilor privind actualizarea si completarea inventarului domeniului public al UAT Comuna Buhoci.