Nr: 41 din: 29062023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind respingerea Proiectului de Hotarare pentru Aprobarea Indicatorilor Tehnico - Economici ai proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete în Comuna Buhoci" și Înființare stați de reîncarcare pentru vehciule electrice în comuna Buhoci ,, Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reincarcare vehicule electrice - statii de reincarcare pentru vehicule electrice" in cadrul PNRR / Componenta C10 - Fondul Local si a cheltuielilor aferente acestui proiect.