Nr: 42 din: 30082022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii " Modernizare drumuri comunale si satesti in satele Buhoci, Dospinesti, Bijghir si Coteni, comuna Buhoci, judetul Bacau " aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny " precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.