Nr: 43 din: 31082020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate cu un an a Scrisorii de Garantie bancara emisa de FGCR asupra avansului acordat de APDRP