Nr: 47 din: 27062018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Buhoci, județul Bacău