Nr: 48 din: 29092022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investitiei " Amenajare locuri de joaca pentru copiii din satele comunei Buhoci" judetul Bacau