Nr: 52 din: 09092021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta cu o persoana fizica/ juridica de specialitate pentru a finaliza proiectul integrat " Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare comuna Buhoci, judetul Bacau "