Nr: 56 din: 18072023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului UAT Buhoci