Nr: 60 din: 06092018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea unui drept de superficie pentru un teren în suprafață de 526 mp, având nr. cadastral 62242, aparținând domeniului privat al comunei Buhoci, în favoarea Parohiei Ortodoxe Bijghir