Nr: 60 din: 25102021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului UAT Buhoci.