Nr: 62 din: 12092023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pentru modificarea HCL nr.42 din 30.08.2022 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico- economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii " Modernizare drumuri comunale si satesti in satele Buhoci, Dospinesti, Bijghir si Coteni, comuna Buhoci, judetul Bacau " aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii " Anghel Saligny " precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuiele finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.