Nr: 65 din: 25092018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului UAT Buhoci