Nr: 68 din: 25092018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate cu un an a Scrisorii de Garanție bancară emisă de FGCR asupra avansului acordat de APDRP