Nr: 69 din: 28092017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului UAT Buhoci