Nr: 7 din: 31012018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe și a modalității de gestiune a serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe