Nr: 71 din: 31102023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici ai investitiei " Sistem fotovoltaic pentru independenta energetica la sediul Primariei Comunei Buhoci, comuna Buhoci, judetul Bacau"