Nr: 76 din: 09122019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru modificarea HCL nr. 57 / 18.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii ,,Construire teren multifunctional, modern, de sport pentru Scoala Gimnaziala Buhoci, structura Bijghir, Comuna Buhoci, Judetul Bacau"