Nr: 76 din: 16112021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei Comunei Buhoci a unor procese verbale de contraventie reprezentand amenzi ale debitorilor decedati