Nr: 79 din: 31102018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Raportului de evaluare al terenului în suprafață de 526 mp, situat în sat Bijghir, comuna Buhoci T 20, P1238, aparținând domeniului privat al Comunei Buhoci și constituirea unui drept de superficie în favoarea Parohiei Ortodoxe Bijghir