Nr: 8 din: 02022023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Buhoci pentru anul 2023