Nr: 85 din: 18122019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei Comunei Buhoci a unor procese verbale de contraventie reprezentand amenzi ale debitorilor decedati