Nr: 9 din: 28022022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea actualizarii si modificarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului UAT Buhoci