§ Circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private, sunt interzise.

§ Se interzice intrarea / iesirea porcilor din exploatatie pe perioada restrictiilor.

§ Nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploataţie, nici nu poate ieşi din aceasta, fără autorizarea D.S.V.S.A.  Bacău.

§ Anunțați imediat medicul veterinar de aparitia oricăror semne  de boală sau mortalitate la porcii din gospodărie.

§ Se interzice creșterea liberă a porcinelor domestice în vecinătatea pădurilor precum și pe suprafața gropilor de gunoi și în raza acestora, în scopul evitării contactului cu populația de porci mistreți.

§ Creșteți porcii în spații împrejmuite, în adăposturi închise, cu respectarea condițiilor de igienă, microclimat și bunăstare.

§ Nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă caustică.

§  NU CUMPĂRAŢI PURCEI DIN LOCURI NECUNOSCUTE, DE LA INTERMEDIARI SAU MIJLOCITORI DE ANIMALE, FĂRĂ A FI IDENTIFICAŢI (CU CROTALIE) ŞI FĂRĂ CERTIFICAT SANITAR VETERINAR DE SĂNĂTATE ELIBERAT DE MEDICUL VETERINAR, PENTRU CĂ EXISTĂ PERICOLUL SĂ INTRODUCEȚI ÎN GOSPODĂRIE PORCI BOLNAVI, ȘI ASTFEL SĂ DIFUZAȚI PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!

§ Se interzice sacrificarea porcilor din gospodărie fără anunțarea medicului veterinar.

§ Colaborați cu medicul veterinar arondat pentru efectuarea examenelor clinice și recoltarea probelor pentru examene de laborator.

§ Este interzisă scoaterea din gospodărie a cărnii de porc și produselor provenite de la aceștia.

§ Nu comercializați carnea proaspătă și produsele din carne de porc rezultate din taierea porcinelor în exploatația proprie ( consumul acestor produse se face numai în exploatația respectivă, după examenul de specialitate asigurat de către medicul veterinar arondat).

Ø   Nerespectarea acestor măsuri poate atrage sancțiuni contravenționale sau penale după caz.

Ø   TELEFON PRIMĂRIE    0234 / 224.146               TELEFON D.S.V.S.A. BACĂU  0234 / 586.233