Economia

O prioritate generală o constituie creşterea nivelului de trai prin veriga sa de bază creşterea economică care este parte componentă a politicilor publice. Cu atât mai mult lansarea şi continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea factorilor locali şi a reprezentanţilor societăţii civile au devenit din ce în ce mai acute în procesul de elaborare şi realizare a programelor de dezvoltare economico-socială indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate prin fonduri guvernamentale,  fonduri private interne, cofinanţări şi împrumuturi externe.

         Pentru mediul rural, domeniul economic predominant este activitatea agricolă

fapt subliniat în primul rând de modul de viaţă şi specificul evident al localităţilor componente şi în al doilea rând de ponderea populaţiei ocupate fizic în această activitate.

         Orientarea populaţiei spre activităţi industriale s-a diminuat treptat după 1992 din motive independente de aceasta şi orientarea spre îndeletniciri tradiţionale. Restrângerea drastică a activităţilor industriale, efectul reformei economice a dus la întoarcerea în localitate a forţei de muncă disponibilizate care s-a îndreptat spre acele profesii şi ocupaţii, servicii cerute de economia de piaţă.

         Concret la nivelul Comunei Buhoci activităţile şi preocupările economiei locale se prezintă la nivelul anului 2012 după cum urmează.

o    Activităţile agricole respectiv cultura plantelor şi creşterea animalelor;

     *  Cultivarea terenurilor este caracteristică zonei colinare şi de luncă, Comuna Buhoci deţinând 1464,61 ha de teren arabil din totalul de 2024,11 ha teren agricol. De menţionat este faptul că aproape în totalitate, terenul arabil din extravilan este arendat de cele 7 societăţi agricole arendatoare, terenurile din intravilan fiind administrate de proprietari.

       Principalele culturi agricole practicate cu suprafeţe înregistrate până la această dată sunt :

                    - culturile cerealiere (păioase + porumb) – 1782 ha

                         - cultura cartofului  10 ha

                    - cultura legumelor şi leguminoaselor 33 ha + 2 ha

                    - cultura plantelor tehnice  (rapiţă)  -  ha

                    - floarea soarelui    15 ha

                    - fructe    15 ha

 

       Având în vedere dependenţa de factorul  natural şi în special de elementele  climatice cu risc (secetă, grindină, îngheţ la sol etc.) valorile medii multianuale ale producţiei agricole obţinute la hectar sunt următoarele:

                       - păioase     2800 kg /ha

                       - porumb    2700  kg/ha

                       - cartof      10 000 kg/ha

                       - legume     1000 kg/ha

                       - legumioase 8000 kg/ha

                       - floarea soarelui 1400  kg/ha

 

* Creşterea animalelor are la nivelul comunei o tradiţie cel puţin egală cu cea de cultivare a terenului. În acest context, practicarea acestei activităţi se reduce la sistemul gospodăresc cu efective minime pentru consum propriu iar principalele caracteristici numerice şi pe rase la începutul anului 2012  sunt:

                            - bovine din rasele „Brună”,”Metis”,”Hollstein”    - 1341 capete

                            - porcine din rasele „Marele alb” şi „Bazna”          - 685 capete

                            - ovinele  - rasele „Ţurcană” şi „Karacul”              - 1267 capete

                            - caprine                                                               - 200 capete

                            - cabaline  - lipsa unei rase pure                             - 154 capete

                            -  păsări                                                                 - 7815capete

                            -  familii de albine                                                  - 180         

       

    Furajarea animalelor se face în funcţie de sezon şi anotimp respectiv extensiv pe păşunile şi fâneţele naturale dar şi intensiv în perioada rece a anului, prin folosirea plantelor de nutreţ. În acest sens situaţia suprafeţelor de păşune înregistrează următoarea configuraţie : totalul suprafeţei păşunei este de 456 ha din care 150 ha domeniul privat şi 306 ha aflate în gestionarea administraţiei locale. În ceea ce priveşte cultura plantelor de nutreţ, aceasta este reprezentată prin cultura lucernei şi trifoiului îar suprafaţa cultivată este de 230 ha.

      La nivelul Comunei Buhoci, ca urmare a întocmirii documentaţiilor şi a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate privind atragerea şi accesarea fondurilor europene s-au înfiinţat

                              - 12 intreprinderi individuale pentru creşterea albinelor

        În ceea ce priveşte dotarea cu maşini şi utilaje agricole, la începutul anului 2012 se aflau înregistrate la departamentul registrului agricol : 28 tractoare din care 16 (import), .1  combine pentru păioase (import), 2 combine pentru porumb, 24 pluguri, 16 grape cu discuri , 2 cultivatoare, 21 remorci şi alte mijloace şi utilaje agricole.

        Activitatea economiei neagricole desfăşurată la nivelul comunei se rezumă la câteva societăţi în special cu specific comercial localizate după cum urmează:

ü Loc.Buhoci -  8 societăţi

ü Loc.Bijghir -  23  societăţi

ü Loc.Coteni  -  3  societăţi

ü Loc.Dospineşti - 4  societăţi

ü Loc.Buhocel -2 societăţi

         De asemenea sunt înregistrate  următoarele socităţi cu profil productiv:

Ø depozit cu materiale de construcţii S.C. SEBIDAN S.R.L.

Ø depozit cu materiale de construcţii S.C. C2D S.R.L.

Ø depozit cu materiale de construcţii I.I.  ANASIE OLGA

Ø depozit cu materiale de construcţii S.C. MEVIADA S.R.L.

Ø depozit cu materiale de construcţii S.C. LOT DAN S.R.L.

Ø S.C. STEA SAT - S.R.L. transmisiuni TV prin cablu,

Ø S.C.ELECTRONUS PIAF S.R.L. - balastieră şi asfalt,

Ø S.C.MARLACT S.R.L. - prelucrarea laptelui,

Ø S.C.VARGAS S.R.L. – balastieră şi staţie de betoane,

Ø S.C. OIKIA S.R.L. – prelucrarea lemnului,

Ø S.C.BAKARA S.R.L. – prelucrarea lemnului,

        Dintre societăţile cu domeniul de activitate productiv

 

        O problemă acută este aceea că agenţii economici se confruntă cu lipsa de comunicare şi informare, în sensul că nu deţin informaţii despre oportunităţile de finanaţare, deşi la nivel central au fost organizate seminarii şi „mese rotunde” pentru promovarea acestor oportunităţi de finanţare. De asemenea , în comună  nu este activă nici o formă de consultanţă sau O.N.G.

Înapoi


DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Politica cookies • Termeni și condiții • Politica de confidențialitate