Hidrografia

Hidrografia

Teritoriul Comunei  Buhoci se remacă prin existenţa ambelor forme de existenţă:

o   ape de suprafaţă – curgătoare şi stătătoare (râuri şi bălţi),

o   ape subterane     – freatice şi acvifere.

       Principalul element hidrografic al teritoriului, îl constituie R. Siret colector al celorlalte ape de suprafaţă, face limita vestică a comunei pe o lungime de 10 km la N-Bijghir la S- Coteni,o pantă medie de scurgere fiind de 0,60 %.  Regimul de alimentare este specific zonei colinare joase –predominant pluvio –nival, ceea ce se răsfrănge în regimul scurgerii cu debit mediu multianual de 2 l/s.      

      Volumul maxim scurs pe sezoane, se înregistrează în general primăvara (aprilie-iunie), iar cel minim iarna (decembrie –februarie) când se scurg în medie cca.40-45% şi respectiv 11-12% din volumul mediu anual (după înregistrările de la staţia Brad),debitele solide multianuale reprezentate prin aluviuni în suspensie ating valori de 1 t/ha/an

       Fenomenul de îngheţ : gheaţă la mal,curgeri de sloiuri,se înregistrează iarna şi au o durată variabilă cu o medie de 50-60 de zile. Podul de gheaţă apare în medie o dată la doi ani şi are o durată maximă de 20 zile.

     Pr.Ulm străbate teritoriul pe direcţie  E-V pe o lungime de 7 km şi este tributar R. Siret, lucrările de regularizare a albiei minore au redus din lungimea iniţială a acestuia.     Poziţia albiei sale situate la baza versantului pe toată lungimea, face ca în urma ploilor torenţiale să se reverse cu cantităţi semnificative, ameninţând parte din satul Buhoci  şi Bijghir.

În ceea ce priveşte prezenţa apelor stătătoare, acestea şi-au redus semnificativ aria ca urmare a lucrărilor de asanare şi amenajări funciare din lunca R. Siret. Prin urmare din suprafaţa luciului de apă al bălţilor existente este de 185 ha.
Apele subterane sunt bine reprezentate atât prin stratul de apă freatică cât şi cel acvifer (de adâncime) ca urmare a aliniamentelor de izvoare de pe fruntea de cuestă, cât şi a celor de la baza versanţilor de platou.
Adâncimea medie este de 1-2 m în lunci şi 10-11m şi chiar 14 m pentru zona de platou.
Un element hidrologic demn de amintit, îl prezintă apele de adâncime a căror debit şi presiune este deosebit de important în cazul exploatării (cele două captări pentru sistemul de alimentare cu apă al comunei din albia Pr.Ulm).
Tot în aceste zone excesul de apă duce la fenome de înmlăştinire.

Galerie Foto

Înapoi


DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Politica cookies • Termeni și condiții • Politica de confidențialitate