Populația

         Din punct de vedere demografic, Comuna Buhoci se încadrează în categoria comunelor de gradul II cu un număr de 5 054 locuitori (la recensământul din 2011)

Populaţia stabilă fiind la data recensământului reprezentată prin 2 593 persoane de sex masculin şi 2 461 persoane de sex feminin.

        Repartiţia populaţiei pe localităţi componente ale comunei:

o   Loc. Buhoci - reşedinţă de comună 1309 persoane

o   Loc. Bijghir - 2 997 persoane,

o   Loc. Buhocel - 360 persoane,

o   Loc. Coteni - 360 persoane,

o   Loc. Dospineşti - 146 persoane,

 

Evoluţia numerică a populaţiei comunei pe localităţi :

 

Nr.

Specificaţie

       1992

        2002

       2011

 

TOTAL

       4 474

        4 776

5 054

1.

 Buhoci

      1 269

        1 400

1 309

2.

 Bijghir

      2 365

        2 450

2 997

3.

 Coteni

         456

           489

360

4.

 Buhocel

         241

           258

242

5.

 Dospineşti

         144

           179

146

 

         În prezent Comuna Buhoci reprezintă 1,12% din suprafaţa judeţului şi 0,8% din populaţia judeţului, ponderile localităţilor componente faţă de total număr de locuitori sunt următoarele:

 

 

 

Buhoci

 

Bijghir

 

Coteni

 

Buhocel

 

Dospineşti

26,1%

59,8%

7,1%

    5,2%

     3,5 %

 

         Datele recensămintelor anterioare anului 2011 reflectă următoarea situaţie statistică: -între anii 1977 – 1992 populaţia totală a scăzut cu cca. 787 persoane (rata medie totală a scăderii fiind de aproximativ 6,9%).

                 -  între anii 1992 – 2002 populaţia creşte cu cca. 302 persoane (rata medie anuală fiind de 9,6 %.

                  - între anii 2002 – 2011 populaţia creşte cu (278) locuitori (rata medie fiind anuală fiind de 5,9 %.

         Cu excepţia Satului Bijghir (+547), tendinţele de creştere sau de scădere se regăsesc în toate localităţile comunei.

         Tendinţele elementelor demografice componente ale indicatorului populaţie :

o   Natalitatea medie anuală (2002-2011) -15,1 %

o   Mortalitatea medie anuală (2002- 2011) – 14,9 %

o   Spor natural rată medie anuală (2002-2011) - 0,2 %

o   Formare de noi familii (2002 – 2011) - 4,9 %

 

 

Din analiza structurii populaţiei pe sexe  şi vârste din totalul populaţie

 

 

  Populaţia de sex masculin

  Populaţia de sex feminin

                  51,18%

               48,89 %

 

 

Ponderile diferitelor grupe de vârstă faţă de numărul total al populaţiei

 

 

      Grupe de vârstă

 %  faţă de total

0 – 3 ani,    3  -   5 ani

2,1 %  -  2,4 %

6 – 9 ani,  10 - 14 ani

4,3 %  -  3,7 %

15-18 ani, 19 – 29 ani

2,0 %  -  9,6 %

30-39 ani, 49 – 49 ani

19 %   -  17 %

50-59 ani, 60 – 69 ani

10 %   -  12 %

Peste  70  ani

14 %

 

      Din analiza datelor obţinute la cele două recensăminte  ale populaţiei şi locuinţelor rezultă la nivelul Comuna Buhoci o diminuare a numărului de locuitori cu  544 persoane. Scăderea mai accentuată s-a înregistrat în prima jumătate a intervalului, observându-se o revigorare a situaţiei începând cu anul 2009. Astfel în perioada 10.01.2009 până la 30.12.2011 numărul nou – născuţilor înregistaţi în evidenţele autorităţii locale a fost de 42 copii, iar al decedaţilor de 76 persoane, rezultând un spor negativ de - 34

         Pentru anul 2012, din inregistrările  Maternităţii Bacău, rezultă un număr de 39 nou născuţi ai căror mame au domiciliul stabil în Comuna Buhoci, iar numărul deceselor înregistrate a fost de 29,rezultă astfel un spor natural de 10.

         De asemenea trebuie specificat că în anul precedent (2012) la departamentul de „stare civilă” au fost înregistrate 9căsătorii. 

 

      Structura populaţiei pe etnii:

 

Număr total locuitori

       Români

         Rromi

           5054

          5050

                4

 

      Structura  populaţiei pe religii

 

     Nr.

     de

locuitori

Religie

ortodoxă

Religie

romano

catolică

Adventistă

de ziua

a şaptea

Penticostală

Alte

religie

  5054

 2998      

  2077                 

        7 

        18

       3

 

      Evidenţa numărului de gospodării pe sate:

 

Specificate

       1992

     2002

     2011

    TOTAl

       1540

       1549

     1878

1. Buhoci

        533

        524

       634

2. Bijghir

        668

        679

       871

3. Buhocel

        114

        104

       121

4. Coteni

        164

        168

       180

5. Dospineşti

          68

          74

         75

 

 

 

      Conform documentaţiilor întocmite la nivelul departamentului de „Urbanism şi amenajarea teritoriului” din cadrul autorităţii locale Buhoci, în perioada 2002 – 2011 (anul ultimei recenzări), numărul locuinţelor şi al gospodăriilor nou înfiinţate a fost de 329 după cum urmează: loc. Buhoci –110, Bijghir -192 , Buhocel – 17, Coteni 12, Dospineşti- 1

 

 

      Procentual situaţia este următoarea:

 

 

Loc.

 

Buhoci

 

Bijghir

 

Buhocel

 

Coteni

 

Dospineşti

 %

   33,7%

    46,1%

    6,4%    

    9,5%

     4,3%

 

      Numărul acestora cunoaşte a creştere din ce în ce mai mare având în vedere faptul că numai pentru anul 2012 numărul de noi locuinţe a fost de 24 ceea ce reprezintă aproximativ o treime din întreaga perioadă anterioară.

     Din punct de vedere al statutului profesional, populaţia curent ocupată (la nivelul anului 2012), statistica a înregistrat pentru unitatea noastră administrativ –teritorială următoarea situaţie :

 

 

Populaţia

curent

ocupată

 

Salariaţi

 

Patroni

Lucrători

pe cont

propriu

Membri

socităţi

agricole

Lucrători

în gosp.

proprie

Alte

situaţii

    2370

   677

   11

   666

       -

    940

    76

Înapoi


DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Politica cookies • Termeni și condiții • Politica de confidențialitate